موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
سفر علمی یک روزه به مجموعه هخامنشی پاسارگاد و تخت جمشید
 • این سفر با حضور 80 نفر ازدانشجویان و اعضای هیت علمی موسسه بمنظور آشنایی با معماری ایران و برگزاری مسابقه اسکیس صورت گرفت .

  اسامی اساتید که در این سفر انجمن علمی و دانشجویان را همراهی کردند : استادحائری . استادنطنح .استاد محمودزاده.  استاد نجاتی . استاد نریمانی .استاد بدیعی. استادقطب. استاد گلریز .

   

  مسابقه اسکیس  برگزار شد و نفرات در پست های بعدی اعلام می شوند . 

  همینطور نمایشگاه عکاسی سفر بزودی شکل خواهد گرفت .

  1397/09/17-21:07:31