موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
نمایشگاه تخصصی مانتو (دستاوردهای دانشجوسان طراحی لباس)
  • این نمایشگاه به همت گروهی از کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی لباس به سرپرستی سرکار خانم موسویدر تاریخ 26 بهمن ماه تا 1 اسفند ماه 1398 در نگارخانه به نگار برگزار گردید

    1398/11/26-17:00:00