موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
نمایشگاه تخصصی مانتو
  • نمایشگاه تخصصی مانتو اثری از دانشجویان هنرمند طراحی دوخت و طراحی پوشاک مؤسسه آموزش عالی آپادانا

    مکان: میدان مطهری، قدوسی شرقی، روبروی مجتمع سلطانیه- نگارخانه به نگار

    زمان برگزاری : 24 الی 29 اسفندماه 1397

    ساعت بازدید: هر روز  9 الی 12 و 17 الی 19

    1397/12/20-10:09:06