موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
عکاسان بزرگ جهان به سرپرستی برایان کو
راه هنرمند، بازیابی خلاقیت
(مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری ) زبان و بیان تصویر
چاپ دستی (تکنیک های سنتی و معاصر)
نگاره ها در تکاپوی خویش (بررسی فلسفی تاریخی و هنری)
طراحی حروف برای فونت فارسی (مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری)
طراحی نشانه (مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری)
طراحی گرافیک برای وب و فضای مجازی (مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری)
طراحی گرافیک متحرک (مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری)
تکنولژی چاپ
تصویر سازی داستانی
عکاسی از ع تا ع
گرافیک تبلیعات چاپی در رسانه ها
تصویر سازی انیمیشنی
شناخت هنر گرافیک
تخیل و مرگ در ادبیات و هنر
گرافیک محیطی
همه چیز درباره انیمیشن
تاریخ پوستر
معماری کامپیوتر
سیستم های عامل
پیاده سازی و توسعه ی برنامه های رایانش ابری