موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

   

                         چارت درسی کارشناسی ارشدطراحی پارچه و لباس

تعداد واحدهای درسی              
دروس اصلی تخصصی 22
دروس اختیاری 4
پایان نامه 6
کل واحد 32

دروس جبرانی (مختص دانشجویان غیر مرتبط)

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214344 چاپ سنتی 2 جبرانی نظری _ عملی _ _
160315 رنگ در طراحی لباس 2 جبرانی نظری _ عملی _ _
مجموع واحد  4                         

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2141401 زبان تخصصی 2 تخصصی نظری _ _
2141404 مبانی سازمان و مدیریت مد و بازاریابی 2 تخصصی نظری _ _
2144013 زیباشناسی هنر 2 اختیاری نظری _ _
2141405 پارچه شناسی تخصصی 2 تخصصی نظری _ _
2141409 سبک شناسی در طراحی پارچه و لباس 2 تخصصی نظری- عملی _ _
مجموع واحد          10 

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21414016 بررسی نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران 2 جبرانی نظری _ _
21414019 طراحی پارچه تخصصی 2 جبرانی نظری _ عملی _ _
2141406 آشنایی با ماشین آلات مرتبط 2 تخصصی نظری _ _
2141402 نقش و جایگاه کامپیوتر در طراحی پارچه و لباس 2 تخصصی نظری _ عملی _ _
مجموع واحد 8

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21414010 کارگاه طراحی تخصصی 2 تخصصی عملی کاربرد کامپیوتر_مبانی سازمان_سبک شناسی _
2141408 متدهای کاربرد رنگ در پارچه 2 تخصصی نظری _ _
21414015 سمینار 2 تخصصی نظری _ عملی _ _
2141407 تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان 2 تخصصی نظری _ _
21414011 فلسفه هنر اسلامی 2 اختیاری نظری _ _
مجموع واحد 10                                   

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21414014 پایان نامه 6 پروژه عملی _ _

 


دانلود فایل چارت درسی