موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
معرفی رشته

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است که طی آن دانش آموختگان این رشته باید دانش لازم برای تهیه طرح های توسعه شهری مورد نیاز کشور را فرا گرفته و بتوانند رابط مناسبی بین برنامه های دیگر شهرسازی بوده و نظارت و مراقبت بر توسعه شهری پایدار و براساس سیاست ها و طرح های مصوب را بر عهده گیرند. اهداف مشخص این دوره به شرح زیر است:

- گسترش دانش و مهارت برنامه ریزی شهری به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که بتوانند نقشی در هدایت توسعه شهری داشته باشند.

- تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای رفع نیازهای مربوط برنامه ریزی شهری در کشور

- تقویت زمینه های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی در حیطه برنامه ریزی شهری.

فارف التحصیلان رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، با توجه به آموخته های خود می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور مانند: دفار شهرسازی و فنی شهرداری ها، دفاتر فنی وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها، کارشناس دادگستری، دفاتر فنی جهاد کشاورزف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفاتر فنی مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با آن به کار بپردازند.

رشته شهرسازی از سال 1378 به عنوان یک رشته مستقل در میان رشته های دانشگاهی مقطع کارشناسی کنکور ریاضی- فیزیک تأسیس شد. پیش از آن پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی شهری تنها در مقطع کارشناسی ارشد با تغییر رشته از رشته معماری صورت می­پذیرفت. رشته شهرسازی به منظور ایجاد حلقه واصل رشته های عمران، معماری، اقتصاد، جامعه شناسی و تمام علوم مرتبط به مسائل شهری ایجاد گردید و در واقع پرکننده فضای خالی سیاستگزاری و هماهنگی علوم فنی و انسانی در پروژه های شهری می­باشد. دانش آموختگان رشته شهرسازی و خصوصاً کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه های شهری در قالب طرحهای جامع شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای جزئیات شهری، طرحهای آماده سازی زمین و خلاصه تمام طرحهای مربوط به سکونتگاههای انسانی را خواهند داشت. علاوه بر این تهیه و ارزیابی طرحهای کلان منطقه­ ای و ملی مانند طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدی ملی و طرحهای منطقه ای، استانی و سکونتگاههای روستایی از تواناییهای دانش آموخته رشته شهرسازی خصوصاً در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.