موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
معرفی رشته

ایجاد ارتباط از سال های نخستین پیدایش بشر جزء اولویت های او بوده است. این ارتباط امروزه بسیار پیشرفت کرده و به شکل های مختلف وجود دارد. یکی از این روش ها ایجاد ارتباط از طریق تصاویر می باشد. رشته ارتباط تصویری با کمک ابزار و امکانات مختلف، پیام را از طریق تصویر به مخاطب انتقال می دهد. به بیان ديگر كليه طرح هايي كه به وسيله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافيكي مي باشند، يعني يك طرح گرافيكي آمادگي انتشار وسيع به منظور انتقال پيام خويش را دارد. ک گرافیست باید در طراحی قوی بوده و عاشق این کار باشد. او باید با سایر رشته های هنر مانند عکاسی، چاپ، نقاشی، خوشنویسی، طراحی صنعتی و صنایع دستی آشنایی داشته باشد تا بتواند در کارهای خود از آنها استفاده کند. همچنین علاوه بر رشته هاي هنري باید با علومي مثل جامعه شناسي، روانشناسي، بازاريابي و ادبيات آشنا باشد. زيرا يك پيام تبليغاتي بايد با توجه به مخاطب آن ساخته شود. يعني بايد توجه داشت كه مخاطب اين پيام از نظر فرهنگي، اقتصادي و خواسته ها و علايق در چه سطحي است.

ارتباط تصویری که به نام طراحی گرافیک نیز شهرت دارد، برنامه ریزی و طراحی و اجرای بصری خلاق برای ارتباط تصویری است. متخصص این رشته سعی می کند به کلمه ترکیب بندی اشکال و کلمات و رنگ و تصاویر در کلبه شتون اجتماعی و در همه سطوح محلی، ملی و جهانی از طریق هر نوع رسانه تصویری برای امر مهم ارتباطات راه حل بصری خلاق مناسب ارائه کند، برای هر گونه پیام، شکل و هویت بصری ایجاد کند و مهم تر از همه آن را به نحوی طراحی و اجرا کند تا مخاطب مورد نظر آن را به آسانی ببیند، بخواند و رفتاری به تناسب آن پیام از خود نشان دهد. ارتباط تصویری نظیر ادبیات و زبان گفتاری از فنونی استفاده می کند که می توان آن را زبان و بیان بصری نامید. آثار طراحی در این رشته علاوه بر تسهیل در امر ارتباطات و پیام رسانی نیز می تواند بیان هویت، فرهنگ و ارزش های ملی و محلی باشد.