موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
معرفی رشته

از آنجا که مبانی نظری اکثر رشته های هنری، مبتنی بر تفکرات و اصول زیبایی شناسی غربی است و نیز با توجه به تحولات و پیشرفت های روزافزون علوم، تدوین رشته های هنری و سرفصل های آن با توجه به نیاز و ضرورت های جامعه امروزی امری اجتناب ناپذیر است. این رشته ها که زاده تفکر ایرانی - اسلامی هستند، به شناخت جریان های فکری، مبانی دینی و تطابق آن ها با جریان های فرهنگی و هنری نیازمندند. محصول نهایی رشته های هنری در مقابل فرهنگ و هنر بیگانه ناکارآمد و نارسا بوده و از تحولات شتابان جامعه اسلامی به دور است و این محصول ویژگی های زیر را کمتر به همراه خود دارد:

انعطاف لازم در مقابل تغییرات 

به روز بودن

جنبه های کاربردی 

آمایش و نیاز سنجی

غنای محتوایی

تغییرات ملی، منطقه ای و بین المللی

به همین دلیل رویکرد حاکم بر تدوین این رشته در سه محور خلاصه می شود؛ اول : دانش محوری؛ دوم: محور دین و فرهنگ و ارزش های اخلاقی در هنر؛ سوم: اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی.

رشته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری با کمک ابزار و امکانات مختلف، پیام را از طریق تصویر به مخاطب انتقال می دهد. به بیان ديگر كليه طرح هايي كه به وسيله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافيكي مي باشند، يعني يك طرح گرافيكي آمادگي انتشار وسيع به منظور انتقال پيام خويش را دارد. رشته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری به منظور آموزش در این حوزه در دانشگاه ها شکل گرفت و در دنیا نیز به آن اهمیت خاصی داده می شود. در واقع هدف رشته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری آموزش هنر گرافیک به دانشجویان و ارتقاي توانايي هاي آنها در امور تبليغات فرهنگي يا تجاري می باشد.