موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
معرفی رشته

کاردانی نقشه کشی معماری در چهارچوب آموزش های علمی - کاربردی طراحی و تدوین شده است و فارغ التحصیلان از میزان درک، قدرت استدلال اطلاعات دانش و مهارت یک متخصص کاردان برخوردار خواهند بود. دوره کاردانی پیوسته معماری یکی از دوره های آموزش عالی و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر کرده و در زمینه طراحی به عنوان دستیار مهندس معمار همکاری نمایند. وجود افرادی که بتوانند مهندسین معمار را در طراحی نقشه های فاز 1 و 2 همکاری نمایند ضرورت و اهمیت این دوره را محرز می کند.

 

رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری با هدف تربیت افرادی که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر کرده و در زمینه طراحی به عنوان دستیار مهندس معمار فعالیت کنند، شکل گرفته است. 

پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی نقشه کشی معماری، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :
  • توانایی کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارائه کار طراح

  • توانایی اداره کارگاه های کوچک ساختمانی

  • توانایی نظارت بر کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کارها

 

فارغ التحصیلان این رشته دانشگاه فنی و حرفه ای پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :
  • کار در دفاتر مهندسین مشاور به عنوان دستیار مهندس معمار

  • کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداری ها و فرمانداری هاو کلیه دستگاه هایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط هستند.

  • نظارت در اجرای کارهای ساختمانی و معماری
     
  • کار در دفاتر فنی و طراحی به عنوان اپراتور کامپیوتر