نویسنده :   جولیا کامرون   مترجم :   گیتی خوشدل   ناشر:   پیکان   سال نشر : 1397

توضیحات : مراد از زندگی این است که قرار ملاقاتی با هنرمند درون باشد. و برای همین آفریده شدیم.
جولیا کمرون
صاحب هر حرفه ای که باشید، این کتاب برای شماست. زیرا بزرگ ترین اثری که انسان خلق می کند، زندگی اوست. و در چارچوب این نگرش، همه ی انسان ها هنرمندند، و نیازمند به دانش و ابزاری تا اثر خود را به شیوه ای خلق کنند که هنرمند درونشان را خرسند گردانند. و «راه هنرمند» این دانش و ابزار را در اختیارتان می گذارد.
پانزده سال است که خانم جولیا کمرون - فیلم نامه نویس و کارگردان مشهور آمریکایی - به تعلیم فنون بازیابی خلاقیت که در کتاب «راه هنرمند» مطالعه می کنید، سرگرم است. و در مقام کارگردان و نویسنده و شاعر و هنرمند، جوایزی بین المللی را به خود اختصاص داده است.