نویسنده :    حمید صادقیان

ناشر:    انتشارات فاطمی

سال انتشار:   1395

توضیحات : طراحی گرافیک متحرک،هنری برای زندگی بخشیدن به گرافیک ثابت به وسیله قابلیت های انیمیشن است.حرکت عاملی پرشور،افسون کننده و نیاز انسان امروزی است.تنوع تصویرهای ثابت و متحرک در چیدمان و مونتاژ،حرکت ایجاد میکند.گرافیک متحرک با استفاده از تکنولوژی ویدئو یا انیمیشن و با ایجاد توهم حرکت یا تغییر در ظاهر عناصر بصری ایجاد میشود.

 در این کتاب با توجه به تکامل روز افزون گرافیک متحرک در روزگار ما،تلاش شده است تا به زبان ساده سیر تحول تجربیات بشری در این زمینه همراه با تمرینات عملی اراده شود تا دانشجویان رشته ارتباط تصویری بتوانند ضمن آشنایی با شیوه ها و تجربیات گذشته در زمینه متحرک سازی،به خلق و تحقق ایده های خود بپردازند.طراحی گرافیک در سیستم ارتباطی نوین به راهکارهای خلاقانه برای ترکیب دو سیستم ناهمگون ارتباطات شامل،زبان بصری سنتی طراحی گرافیک و زبان بصری پویای نوین نیاز دارد.مبنای طراحی گرافیک متحرک،بررسی اصول تصویری به منظور طراحی حرکت و تصویر و چگونگی ادغام این دو عامل برای ارائه یک پیام بصری است.طراحان با بهره گیری از این امر،به خلق آثار گرافیک متحرک در زمینه های مختلف نظیر فضای شهری،عنوان بندی فیلم،برنامه های تلفن های همراه،رسانه های تعاملی،آگهی های تلویزیونی و...پرداخته اند.