نویسنده :    مسعود سپهر

ناشر:    انتشارات فاطمی

سال انتشار:   1396

توضیحات : نشانه چیست؟ واژۀ «نشان» یا «نشانه» به هر چیز محسوسی گفته می‌شود که ما را از وجود، یا احتمال وجود؛ حضور، واقعیت و حالتِ چیز دیگری مطلع می‌کند. بخش مهمی از روابط انسانی متکی بر نشانه‌هاست. در علوم انسانی و سایر رشته‌های علمی نیز نشانه‌های تخصصی بسیاری وجود دارند. اما… نشانه در ارتباط تصویری نه‌تنها مخاطبان را از وجود یا حضور موضوعی دیگر مطلع می‌کند؛ بلکه مهم‌تر از آن ، به موضوع، شخصیت و هویت می‌دهد.
به بیان مسعود سپهر در پیشگفتار کتاب «طراحی نشانه» آمده است که: نشانه در ارتباط تصویری نه تنها مخاطبین را از وجود، حضور سازمان، محصول یا خدمات، یا موضوعی غیر از خود، به شیوه بصری، مطلع می‌کند بلکه مهمتر از آن به موضوع شخصیت و هویت می‌دهد. در این کتاب به مباحث نظری و مفاهیم کلی دربارۀ‌ نشانه به اختصار پرداخته شده، و بیشتر به شرایط و چگونگی ساخت‌وساز نشانه در روند طراحی گرافیک توجه شده است و اینکه نشانه در ارتباط تصویری باید دارای چه خصوصیاتی باشد، به چه چیزهایی در طراحی آن توجه کرد، و برای رسیدن به یک نشانۀ‌ مناسب بایـد طـراحی آن از چه مراحـلی بـگذرد. با این هـدف مباحث آموزشـی کتـاب را، مثـال‌ها و تـمرین‌هایی مناسب برای طراحی نشانه در ارتباطات تصویری همراهی می‌کند.