نویسنده :   امید هامونی

ناشر:   انتشارات فاطمی

سال انتشار:  ۱۳۹۵

توضیحات : کم تر از یک دهه است که توجه طراحان حروف، سفارش دهندگان و مخاطبان به طور جدی به حروف فارسی جلب شده است و توقع و انتظار آن ها برای داشتن تایپ فیسی متمایز و سالم بالا رفته است.این امر،انگیزه طراحی و تولید فونت فارسی را دو چندان کرده است.اما نتیجه چندان مطلوب نبوده است و بسیاری از تایپ فیس ها ی طراحی شده دستخوش تکرار،شباهت ها یا ایرادی های طراحی و فنی بوده اند.انگیزه اصلی تالیف این کتاب،کمبود منابع آموزشی مناسب برای پرورش هنر جویان در طراحی حروفی سالم با کم ترین شباهت ها و ایرادهاست.
کتاب«طراحی حروف برای فونت فارسی» با نگاهی به پیشینه طراحی حروف فارسی در ایران،در مواردی،تاریخی را بیان می کند که پیش تر در جایی آورده نشده است و در بخش های اصلی با بیان تعریف ها،روش ها،مراحل و اصول طراحی،سعی در ارائه راهکارهای صحیح و کلاسی برای طراحی حروفی سالم و در خور تولید دارد.
مخاطبان اصلی این کتاب به طور خاص،هنر جویان مقطع کارشناسی رشته گرافیک(ارتباط تصویری) و به طور عام،سفارش دهندگان و تولیدکنندگان فونت فارسی اند.