نویسنده  :   سینتیا فریلند

مترجم :   علی حیاتی

ناشر :   انتشارات کتاب آبان

سال انتشار:   ۱۳۹۸

توضیحات : قرن ها نگاره ها یکی از مهم ترین اشکال هنری بوده اند.

 اما آنها به ما چه می‌گویند؟

 مفهوم‌شان چیست؟

 و چه عواملی یک تصویر را به نگاره تبدیل می‌کند؟

این کتاب اثری ساختارشکن است که هنر را برای اهداف فلسفی و با نتایجی هیجان آور و روشنفکر غنا میبخشد.

ایوان گاسکل ، دانشگاه هاروارد

کتاب حاظر با گیرایی و جذابیت سرشار خود ، پر از نگرش های زیرکانه درباره ی نگاره هاست.

این کتاب دیدگاه تازه ای به دست می دهد که درک ما را از مفهوم (خویش) بودن ، هویت شخصی و صورتگری غنی می سازد.

ماریاسختمن ، دانشگاه ایلینویزشیکاگو