نویسنده: دیوید بن   مترجم: حمید لباف    ناشر: انتشارات فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز   ویراستار: مهرنوش مهدوی حامد  طراح: ترانه متواضع  سال نشر: 1388

توضیحات : راهنمای جدید چاپ و گرافیک یک منبع کامل و جامع، که در برگیرنده کلیه مراحل و موارد فنی در تولید و عملیات چاپ است که طیف وسیعی از تکنیک های سنتی و رایج را در چاپ، صحافی و مواد مصرفی قدیم و جدید تا روش های مدرن امروزی و نسل‌‌های چاپ دیجیتال و انواع روش ‌های مدرن تولید را در بر‌می‌گیرد.

·بررسی عمیق و فنی و کنکاش در موارد کلیدی و تکنیکی، بررسی تکنولوژی در تولید سفارشات چاپی شامل تکنیک های رایج و سنتی تا چاپ و نشر دیجیتال و چاپ بر اساس نیاز

·تجزیه و تحلیل جامع در تولید انواع سفارشات و موارد چاپی، چگونگی کارکرد و اهمیت آن و آشنایی با تکنولوژی و کاربرد آن در چاپ و نشر، طراحی و غیره