تالیف : دیوید ایی . وای. سارنا

ترجمه : مهندس نوید فرخی

زمان چاپ : چاپ اول

سال چاپ : زمستان 1391

شمارگان : 1000 نسخه

 ناشر : بابل ، علوم رایانه ، 1391

در مورد کتاب :

پیاده سازی و توسعه ی برنامه های رایانش ابری عنوان کتابی است از دیوید ای. وای سارنا با ترجمه‌ی نوید فرخی که در 248 صفحه و توسط انتشارات علوم رایانه در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Implementing and developing cloud computing applications، 2010. موضوع اصلی این کتاب محاسبات ابری است. نیز در بازار کتاب موجود میباشد.

مقدمه :

ابر همانطور که بی شک میدانید در مفهوم عام ، توده ی قطرات یخ زده شناور بر اتمسفر زمین یل توده ی غبار و مه است. اخیرا واژه راینش ابری وارد مکالمات روزمره ی کارشناسان فناوی اطلاعات شده و جایگاه ویژه ای پیدا کرده است .

بازیگران اصلی رایانش ابری در حال حاضر گوگل ، آمازون این اواخر مایکروسافت  و IBM  هستند .