عنوان : تاریخ پوستر

نویسنده : جان بارنیکت

تالیف و ترجمه: مهدی نوری مقدم

کتاب در حیطه هنرهای تجسمی روبه رشد و فزایندگی است که در این راستا می توان ابراز خرسندی نمود کتابی که در برابر دیدگان شما قرار داد دومین کتابی است که در سال جاری در مورد هنر پوستر از سوی انتشارات مارلیک منتشر شده از انجایی که تا کنون کتابی در مورد تاریخ پوستر به رشته ی ترجمه و تحریر اراسته نشده بود مدیریت محترم مارلیک جناب اقای حسین محسنی با توجه به تمایلات تالیفاتی اینجانب این مهم را به من سپردند با این وجود باید گفت که هنوز نمیتوان هیچ گالری معتبر و یا حتی کوچکی را در این منطقه سراغ گرفت که هنر جوی تازه به راه افتاده بتواند با مخاطبانش رو در رو شده تا پالوده شود .