موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت

 • نمایشگاه طراحی پارچه

  نمایشگاه طراحی پارچه

  آثار: فاطمه خالدی ( دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه)

  افتتاحیه : 98/06/04 ساعت 17 

  بازدید عمومی: 98/06/05 ساعت 10 الی 13 و 15 الی 17 

  مکان برگزاری : مشهد، بوستان ملت، مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) نگارخانه پایتخت