موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری

انجمن علمی معماری را مجموعه ای از دانشجویان علاقه مند و فعال بخش معماری تشکیل می دهند .

هدف انجمن: فعالیت برای کامل تر شدن است .

برای رسیدن به این هدف کارگروه هایی شکل گرفته که هر نفر مسولیت یکی از کارگروه ها را بعهده دارند.

منشور اخلاقی انجمن: همکاری حداکثری برای رسیدن به نتایج حداکثری . 

شعار انجمن : همه ما یک تیم هستیم . 

مشاورین انجمن :امین محمودزاده ،سلما حائری و اساتید بخش معماری . 

 


 • انجمن علمی

  روز یکشنبه مورخ 12 خرداد جلسه ای با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه) و معاونین محترم و همینطور دانشجویان منتخب در انجمن علمی برگزار شد، در این جلسه به اعضا منتخب حکم انتصاب ارائه  و در خصوص زمینه های کاری انجمنها در جهت پیشرفت هرچه بهتر مؤسسه تبادل نظر شد.

 • کتاب گردی .

  کتاب گردی در نمایشگاه بین المللی شیراز . بهمراه اساتید بخش برای دیدن و انتخاب و معرفی کتابهای تخصصی در نمایشگاه. 

 • سفر علمی یک روزه به مجموعه هخامنشی پاسارگاد و تخت جمشید

  این سفر با حضور 80 نفر ازدانشجویان و اعضای هیت علمی موسسه بمنظور آشنایی با معماری ایران و برگزاری مسابقه اسکیس صورت گرفت .

  اسامی اساتید که در این سفر انجمن علمی و دانشجویان را همراهی کردند : استادحائری . استادنطنح .استاد محمودزاده.  استاد نجاتی . استاد نریمانی .استاد بدیعی. استادقطب. استاد گلریز .

   

 • کارگاه آموزش فتوگرامتری برد کوتاه جهت دانشجویان معماری

  این کارگاه جهت آموزش و استفاده از نرم افزارهای فتوگرامتری در درس برداشت از بناهای تاریخی بوسیله خانم مهندس منا محمدی متخصص مرمت بناهای تاریخی صورت گرفت. 

 • کارگاه مستندساری محوطه های تاریخی با استفاده از پهباد . تخت جمشید

  این کارگاه با همکاری دفتر پایش مجموعه ثبت جهانی تخت جمشید صورت گرفت  .آموزش فتوگرامتری و پهباد فتوگرامتری در مجموعه های تاریخی مانند تخت جمشید