موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

لباس یکی از نیازهای اولیه انسان بوده است. پوشش پس از غذا و امنیت سومین موضوع پر اهمیت، برای انسان نخستین قرار بوده است. به خصوص که پوشش را می توان بخشی از امنیت انسان اولیه برای حفظ آن از گزند سرما و گرما بوده است. قرض گرفتن پوست حیوانات اولین پوشش انسان را شامل می شد. بعدها از الیاف گیاهی و حیوانی برای خود پوشاکی بافت و از آن ها استفاده نمود. فریضه زیبا دوستی انسان ها رنگ و تزئین را بر لباسهای اولیه افزود و آن ها را چشم نواز و زیبا نمود، تا ویژگی های شخصیتی خود را عیان سازد. این عامل به مرور زمان نوعی فرهنگ خاص پوشش را به وجود آورد که به فرهنگ پوشاک اقوام مختلف تبدیل گردید.

در جهان کنونی نیز کارکردهای پوشاک همچنان ادامه داشته و تمامی اقوام و ملیتها از آن استفاده می کنند. متأسفانه علیرغم اهمیت بسیاری که پوشاک در زندگی بشر ایفا می نماید. و همین عامل باعث گردیده تا کشورهای توسعه یافته در ایجاد مراکز علمی، هنری، فرهنگی و تجاری وابسته به لباس تلاش فراوانی از خود بروز دهند، در کشور ما این مهم در بوته کم توجهی  قرار گرفته است. علوم مرتبط به پوشاک به صورت سنتی و استاد و شاگردی سالیان متمادی ارائه می گردیده، که به هیچ وجه جوابگوی نیازهای جامعه مدرن امروزی نیست. همین عامل باعث شده است که ما همواره تحت نفوذ فرهنگ غربی در زمینه پوشاک بوده و علاوه بر پذیرش فرهنگهای بیگانه، بازار اقتصادی بزرگی را به آنها واگذار نمائیم. خوشبختانه در سالیان اخیر گامهای مناسبی در این خصوص از طرف مسئولین برداشته شده است. که طراحی و اجرای برنامه های آموزش عالی یکی از مهمترین آنها به حساب می آید.

مؤسسه آموزش عالی آپادانا بر اساس رسالت آموزشی خویش، همواره برگزاری رشته های تحصیلی که مشابهی در سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ندارند را سرلوحه کار خود قرار داده است. رشته هایی که بر خلاف بعضی رشته ها نیازمند امکانات و کادر آموزشی خاصی است که فراهم نمودن آنها به سهولت امکان پذیر نیست. این مؤسسه اینک مفتخر است که با ساماندهی و برپائی رشته مهم طراحی پوشاک در سطوح کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد، و فراهم نمودن تمامی امکانات فیزیکی و آموزشی موردنیاز این رشته ها، گام مؤثری در جبران خلأهای موجود در کشور بردارد.