تالیف: محمد مهدی فخیمی

انتشارات پرهام نقش

کتاب آموزشی و تاقیر بخش در استعداد طراحی

برگرفته از کتاب های:

1-ابعاد انسانی 2- اصول طراحی هتل 3- برق برای معماران 4- فضای آموزشی و مبانی طراحی نورپردازی و 34 کتاب دیگر

 

خلاصه:

طراحی داخلی کاربردی ترین هنری است که بشر به خود شناخته است، چرا که وظیفه طراحی داخلی بر خلاف نقاش، خلق یک اثر هنری نیست که صرفا از منظر زیبایی شناسی قابل نقد باشد، همچنان برخلاف صنعت کار و یا حتی مخترع، ساخت محصولی که فقط عملکرد و کارایی آن مد نظر باشد نیز نبوده، بلکه دشوار تر و ظریف تر از آن است. باید در عین حال که نقش هر دو را ایفا می کند، هیچ کدام از آن ها هم نباید. این تعبیر به مسمون مورد بحث نیز باشد که طراحی داخلی با استفاده از عناصر و مولفه های مختلف معماری، کار امد ترین فضای ممکن را به زیبا ترین و دلپذیر ترین شکل ممکن، می آفرینند. فرایندی که از معماری اغاز و به دکورایسون داخلی خطم می شود.