موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
 • 2مین کارگاه دو روزه یلدانه . انجمن علمی گرافیک انگاره برگزار می کند
 • پوتفولیوی معماری . انجمن علمی چارسو برگزار می کند
 • کارگاه مستندساری محوطه های تاریخی با استفاده از پهباد . تخت جمشید
 • کلاس گراس هاپر. انجمن علمی چارسو
 • بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد معماری داخلی برای درس برداشت
 • بازدید دانشجویان معماری از گنجینه سنگ های تاریخی شیراز
 • شرکت در کارگاه جشنواره سرو نقره ای . انجمن گرافیک و معماری
 • جشنواره حرکت
 • جشنواره حرکت
 • غرفه جشنواره حرکت . انجمن علمی معماری
 • کتاب گردی
 • سفر یزد . گروه معماری
معرفی دانشکده
نشریه
معرفی کتاب
ممتازین
محمدعلی اکبری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 19/03
نوشین دهقان
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته (مهر95) معدل: 18/78
طناز سعدی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/73
میلاد خرامش
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر93) معدل: 19/52
سید محمدرضا میرقادری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 18/09
شقایق محمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر95) معدل: 19/66
زهره جلالی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (بهمن94) معدل: 18/94
ندا پاشایی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر95) معدل: 17/17
شیوا کریمی مطلق
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر94) معدل: 19/06
ندا دهقانی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر96) معدل: 18/64
زهرا عرب زاده
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر95) معدل: 19/26
سارا مفتاحی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/72